นครราชสีมา ,ไทม์สมีเดีย เว็บดีไซน์ ,Web Hosting , Web Design , Web Update , Timesmedia Webdesign Co.Ltd ::: www.timesmedia.co.th
 
 


  • show 10
  • show 20
  • show 30
  • show all

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่

https://www.nonpradoo.go.th/
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนประดู่ อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง

https://borplathong.go.th/
เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง

https://donmuang-local.go.th/index.php
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี

http://www.wangmee.go.th/index.php
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

https://nongfan.go.th/index.php
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ

https://wangkata.go.th/
องค์การบริหารส่วนตำบลวังกะทะ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

http://www.nonrung.go.th/
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

https://www.dannok.go.th/
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา

https://tambonsida.go.th/index.php
องค์การบริหารส่วนตำบลสีดา ตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 30430

องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว

https://lahanplakao.go.th/index.php
องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว ตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 30270

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่

https://www.nongtadyai.go.th/
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ อ.สีดา จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม

https://phungtheam.go.th/
องค์การบริหารส่วนตำบลพังเทียม อ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด

https://nonped.go.th/
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย

http://www.nonghoi.go.th/index.php
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลตำบลท่าช้าง

http://thachangkorat.go.th/index.php
เทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 30230

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง

http://banpranglocal.go.th/index.php
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปรง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ

http://punchana.go.th/index.php
องค์การบริหารส่วนตำบลพันชนะ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลตำบลหมูสี

http://moosi.go.th/index.php
เทศบาลตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

http://www.nonmeangpattana.go.th/
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

http://www.khlongmueang.go.th
ตำบลคลองเมือง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน

http://www.donmun.go.th/
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

http://www.kudjok.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก 57 /1 หมู่ที่ 9 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120

องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย

http://www.hanhuaysai.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลหันห้วยทราย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไม้ไผ่

http://www.nongmaiphai.go.th
44 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองไม้ไผ่ จังหวัดนครราชสีมา 30410

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล

http://www.muangpalai.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพะไล ตำบลเมืองพะไล อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 30120 โทรศัพท์ / โทรสาร 044-495009

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

http://www.tuprang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

http://www.takien.go.th
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210 โทรศัพท์/ โทรสาร 044-389984 โทรสาร 044-389985

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

http://www.sratakien.go.th
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โทร 044-457286 โทรสาร 044-457286

เทศบาลตำบลจอหอ

http://www.johocity.go.th
เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

http://www.takhob.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150 โทรศัพท์/ โทรสาร0-4400-9559

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

http://www.sammuangsida.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์/ โทรสาร 0-4430-3138

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง

http://www.chumpuang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง ตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ 0-448-7179

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย

http://www.bualai.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบัวลาย ตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมาโทรศัพท์/ โทรสาร 0-4449-5165

องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช

http://www.koratsao.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170 โทรศัพท์/โทรสาร 044-249432

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอหงษ์

http://www.lamkhohong.go.th
หมู่ที่2 ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 โทรศัพท์:044-756380 / โทรสาร:044-756184

เทศบาลตำบลหนองบัวลาย

http://www.nongbualai.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 30120

สำนักงานเทศบาลตำบลเทพาลัย

http://www.taepalaicity.go.th
ถนนบ้านวัดเมืองคง ตำบลเทพาลัย อำเภอคง โทรศัทพ์ 044-978076 โทรสาร 044-978076

องค์การบริหารส่วนตำบลพะงาด

http://www.pangad.go.th
ตำบลพะงาด อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ / โทรสาร 0-4438-3225

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์

http://www.khamsomboon.go.th
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขามสมบูรณ์ ตำบลขามสมบูรณ์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

http://www.phoklang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

http://www.tambonnaklang.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380 Tel./Fax 044-353-029

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

http://www.banphokorat.go.th
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด

http://www.khukhad.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลคูขาด อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 30260 โทรศัพท์: 0-4424-9274 โทรสาร:0-4424-9274

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

http://www.muangdon.go.th/
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โทร/โทรสาร 044-981221

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า

http://www.bankaosao.go.th/
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา โทร/โทรสาร 044-469051

เทศบาลตำบลหนองไผ่ล้อม

http://www.nongpailomcity.go.th
ถนนพิบูลละเอียด ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ (+66)044-934036-7 โทรสาร (+66)044934038

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลา

http://www.muangplabpla.go.th
ตำบลเมืองพลับพลา อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

http://nongwang.go.th
อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ

http://www.samnaktakhro.go.th
99 หมู่ที่ 14 ต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา 30210

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

http://www.nontathen.go.th
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา

http://www.lalommaipatthana.go.th
เลขที่ 103 หมู่ 3 ตำบลละลมใหม่พัฒนา อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง

http://www.phontongsida.go.th
120 ม.7 ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา 30430

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

http://www.nongtakhai.go.th
หมู่ที่ 4 ต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30380

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

http://www.muangdon.go.th
ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 30180

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

http://www.banhun.go.th
ตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30140

องค์การบริหารส่วนตำบลจันอัด

http://www.janaud.go.th
ตำบลจันอัด อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160

องค์การบริหารส่วนตำบลขามสะแกแสง

http://www.khamsakasang.go.th
ตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา 30290

เทศบาลตำบลโนนสูง

http://www.nonsung.go.th
145 ถนนศรีธานี อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมา

http://www.sama.go.th
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด

http://www.nongbuatakiat.go.th
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210

องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

http://www.chaoraka.go.th
ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 30350

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าจะหลุง

http://www.thajalung.go.th
ตำบลท่าจะหลุง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

http://www.ladboakhow.go.th
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง

http://www.pakchongsao.go.th
244 หมู่ที่ 5 บ้านหนองมะค่า ตำบลปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่า

http://www.makluakao.go.th
เลขที่ 434 หมู่ที่ 1 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 30170

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

http://www.joho.go.th
เลขที่ 105 หมู่ 12 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

เทศบาลตำบลตลาด

http://www.talad.go.th
เทศบาลตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30310

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

http://www.abtdanchang.go.th
เลขที่ 252 หมู่ที่ 9 ตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปรือ

http://www.bungprue.go.th
ตำบลบึงปรือ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 30210

เทศบาลตำบลไชยมงคล

http://www.chaimongkon.go.th
ถนนราชสีมา-ปักธงไชย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

http://www.nongsai.go.th
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 36220

เทศบาลตำบลโนนแดง

http://www.nondeangcity.go.th
ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

http://www.hindard.go.th
120 หมู่ที่ 14 ถนนด่านขุนทด-ลำนารายณ์ ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210

องค์การบริหารส่วนตำบลลุงเขว้า

http://www.lungkhwao.go.th
ต.ลุงเขว้า อ.หนองบุญนาก จ.นครราชสีมา 30410

เทศบาลตำบลหนองหัวแรต

http://www.nonghuaratcity.go.th
ตำบลนองหัวแรต อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 30410

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

http://www.tambonbanmai.go.th
446 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน

http://www.lungtakian.go.th
99 หมู่ที่ 15 ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 30240

เทศบาลตำบลหนองกราด

http://www.nongkradcity.go.th
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนชมพู

http://www.donchompoo.go.th
ถนนมิตรภาพ ม. 2 ตำบลดอนชมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทร 044-913215โทรสาร 044-913216

องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ

http://www.khanongpra.go.th
199 หมู่ที่ 1 ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

http://www.ponsongkram.go.th
372 ม.1 ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 30160

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

http://www.buayai.go.th
114 หมู่ 1 ถนนป่าตอง-หลุบกุง ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 30120

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน

http://www.kudpiman.go.th
49 หมู่ที่ 7 ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเยี่ยม

http://www.tayiumcity.go.th
ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190

องค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง

http://www.kampang.go.th
23 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว

http://www.nongyakhao.go.th
หมู่ที่ 1 ต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้

http://www.nongtakai.go.th
258 ม.7 ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา 30410